ต้นปุด

   

ปุด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber sp.
ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae
ชื่อสามัญ : Earth Ginger
ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :
ต้น : เป็นพืชตระกูลขิงข่า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน  
ใบ : ปลายใบแคบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขนาดใบกว้าง 9-15 ซม.ยาว 50-70 ซม. ก้านใบและโคนก้านใบ จะแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น สูง 1.5-3 เมตร ใบปุดจะคล้ายใบกาหลา ต่างตรงใบกาหลาจะมีสีเขียวเข้มกว่า เหง้าปุดแทงรากออกไปไกล จึงขึ้นกระจายห่างๆ กัน ไม่รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกอ
ดอก : มีลักษณะเป็นช่อสั้นๆ โผล่ขึ้นจากเหง้าใต้ดิน อยู่ห่างจากลำต้นเป็นรูปกรวยหงาย สีแดงสดขอบกลีบ สีเหลืองอ่อน กลีบดอกมีหลายกลีบแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้น
ผล : อยู่ใต้ดินหรือโผล่มาเล็กน้อย  เปลือกผลฉ่ำน้ำ
เมล็ด : มีเมล็ดจำนวนมากอยู่ภายใน แยกเป็น 2-3 พู

 

 

 

หน้าหลัก