ต้นสะเดาเทียม

   

สะเดาเทียม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs
วงศ์ : MELIACEAE
ชื่ออื่น : สะเดาช้าง
ไม้ต้น :  ขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ สูง 30 - 40 เมตร  ลำต้นเปลาตรง 
เปลือก :  เรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือก จะแตกล่อนเป็นแผ่น 
ใบ :  ประกอบรูปขนนก ก้านใบยาว 20 -60 เซนติเมตร เรียงสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบย่อย เยื้องสลับกันเล็กน้อย   จำนวน  7 - 11  คู่   แผ่นใบย่อยรูปไข่ กว้าง  3 - 4   เซนติเมตร  ยาว  5 - 8   เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ในสีเขียวอ่อน 
ดอก :  ออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบสีขาวหรือสีเขียวอ่อน 
ผล :  รูปไข่เมื่อแก่สีเหลือง ผลแก่ไม่แตก เปลือกหนา เนื้อในเมล็ดมีกลิ่นแรงมีเมล็ดเดียว
นิเวศวิทยา : พบขึ้นทั่วไปทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นา
ออกดอก : เดือนมีนาคม ผลแก่ พฤษภาคม - มิถุนายน
ขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด
ประโยชน์ : เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยทำลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใช้รับประทานได้ เมล็ดนำมาสกัดสารทำยาฆ่าแมลง เปลือกต้มทำ ยาแก้บิดหรือท้องร่วง

 

 

 

 

หน้าหลัก