ต้นส้มโชกุน

   

ส้มโชกุน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus reticulata Blanco
วงศ์ :  RUTACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ทรงต้น : มีทรงพุ่มแน่นกว่าส้มเขียวหวาน
กิ่งและใบ : กิ่งและใบจะตั้งขึ้น ใบสีเขียวเข้ม ขนาดของใบเล็กกว่าส้มเขียวหวาน เมื่อนำใบมาขยี้แล้วดมจะมีกลิ่นหอม
ดอก : มีดอกสีขาว ใหญ่กว่าส้มเขียวหวานเล็กน้อย จะออกดอกมาในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
ผล : มีลักษณะเหมือนกับส้มเขียวหวานมาก ผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดง ปอกเปลือกง่าย ล่อน ชานมีลักษณะนิ่ม ให้น้ำส้มในปริมาณมาก รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ กลิ่นหอม มีน้ำหนักดีกว่าส้มเขียวหวาน
พันธุ์โชกุนสีทอง
การปลูก :
เตรียมพื้นที่ปลูก : เตรียมหลุมขนาด 50 X50X50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต
ประมาณ 300 – 500 กรัม คลุกเคล้าให้เข้ากัน
วิธีปลูก : ระยะปลูก ใช้ระยะปลูก 6X6 เมตร หรือ 6X5.5 เมตร
การปลูก นำกิ่งพันธุ์ดีลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ กลบดินให้เรียบร้อย ให้รดน้ำพร้อมทั้งใช้ไม้หลักปักผูกเชือก
กับลำต้น เพื่อกันลมพัดโยก และควรพรางแสงให้ระยะหนึ่ง
การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม
ในช่วงที่ส้มอายุ1–2ปีจะไม่มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อต้องการให้ส้มเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา
อย่างเต็มที่แต่พอเข้าช่วงปีที่3และ4การตัดแต่งกิ่งมีความสำคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

 

 

 

หน้าหลัก