ต้นกล้วยไข่

   

กล้วยไข่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa Sapientum
อยู่ในวงศ์ : Musaceae
กล้วยไข่ เป็นพืชตระกูลกล้วย เป็นผลไม้ล้มลุก มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีสีเขียวปนเหลือง ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ มีสีเขียวอมเหลือง ดอกจะออกเป็นช่อ บนเครือจะมีปลีออกที่ปลายยอด มีหวีกล้วยอยู่ ในหวีมีผลทรงรีเล็ก เรียงอยู่คล้ายพัด ผลอ่อนเปลือกมีสีเขียว ผลสุกเปลือกมีสีเหลือง มีเปลือกบาง มีรสชาติหวานอร่อย เนื้อแน่นนุ่ม มีกลิ่นหอม
ลำต้น : มีลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีกาบเปลือกหุ้มล้อมรอบ มีผิวลื่นเรียบ มีสีเขียวปนสีเหลือง มีหน่อเหง้างอกโผล่ออกมาจากดิน
ราก : มีระบบรากแก้ว รากมีลักษณะกลมๆ จะมีรากแขนงฝอยๆ มีสีน้ำตาล
ใบ : เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ เรียกว่าใบตอง ยอดอ่อนมีสีเขียวอ่อน มีก้านใบใหญ่ตรงกลาง มีใบแบนยาวใหญ่ล้อมรอบ ปลายใบปลายมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบมัน มีสีเขียวอมเหลือง
ดอก : มีดอกเป็นช่อ ห้อยลงมาเป็นเครือ จะมีปลีออกที่ปลายยอด มีใบประดับหุ้มอยู่ มีลักษณะโคนกลมปลายรี มีสีแดงม่วง ข้างบนเครือจะมีหวีเรียงซ้อนกันอยู่ และจะมีดอกยาวรีเล็กๆ โคนดอกมีสีขาว ปลายดอกมีสีเหลือง เรียงอยู่ในหวีคล้ายรูปพัด และต่อมาจะกลายเป็นผล

 

 

 

 

หน้าหลัก