ต้นขี้เหล็กป่า

   

ขี้เหล็กป่า

ชื่อพื้นเมือง : แสมสาร กะบัด ขี้เหล็กโคก ขี้เหล็ก คันชั่ง ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กสาร ไงซาน กราบัด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia garrettiana (Craib.) Inwin & Basneby
ชื่อวงศ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะทั่วไป :
     ต้นไม้  เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 15 เมตร เรือนยอดรูปกรวยคว่ำ โปร่ง เปลือกนอกสีเทาน้ำตาลแตกเป็นร่องทั่วไป เปลือกในสีแดงอมม่วง
     ใบ  เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ ใบย่อยออกตรงกันข้าม 7-9 คู่ รูปใบย่อยโคนใบกลมมนเรียวสอบไปสู่ปลายใบ ปลายแหลม เส้นแขนงใบย่อยแตกออกเป็นร่างแห 7-8 คู่ ใบเป็นมันเขียวเข้ม ก้านใบย่อยสั้น 0.4-0.5 ซม.
     ดอก  เป็นช่อแบบแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-20 ซม. ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ สีเหลืองสดใส ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม.
     ผล  เป็นฝักรูปขอบขนาน ขนาด 2.4x15-22 ซม. แก่จัดสีน้ำตาลดำ
การใช้ประโยชน์
     ด้านเนื้อไม้แปรรูป ทำเครื่องครัว เครื่องมือช่าง
     ด้านสมุนไพร สรรพคุณ
          ราก  ฟอกโลหิต
          ใบ  ขับพยาธิ เป็นยาถ่าย รักษางูสวัด บำบัดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษาแผลสด และแผลแห้ง
          ดอก  เป็นยาถ่าย ขับพยาธิ รักษางูสวัด บำบัดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
          แก่น  แก้ลม แก้ปัสสาวะพิการ แก้งูสวัด บำบัดโรคมะเรงเม็ดเลือดขาว ขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ลมในกระดูก ถ่ายโลหิต ถ่ายโลหิตระดู ถ่ายเสมหะ แก้กระษัย ทำให้เส้นหย่อน เป็นยาระบาย

 

 

 

 

หน้าหลัก