ต้นเงาะ

   

เงาะ

วงศ์ : Spindaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum Linn.
ชื่อสามัญ : Rambutan
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เงาะเป็นไม้ขนาดกลาง มีลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร แต่เงาะที่ปลูกตามสวนเกษตรกร จะมีความสูงไม่มาก สูงประมาณ 4-8 เมตร เพราะปลูกด้วยต้นพันธุ์จากการเสียบยอดหรือการตอน แต่หากปลูกด้วยเมล็ดจะมีความสูงมากกว่านี้
ลำต้นของเงาะมีเปลือกสีเทา อมน้ำตาล ลำต้นแตกกิ่งตั้งแต่ระดับล่าง แตกกิ่งจำนวนมาก ทำให้มองเป็นทรงพุ่มหนาทึบ กิ่งมีขนาดเล็ก และเปราะหักง่าย สีของกิ่งสีน้ำตาลอมแดงคล้ำ เนื้อไม้ลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถแปรรูปเป็นไม้ตกแต่งได้
ใบ ใบของเงาะเป็นใบประกอบ แตกออกตามปลายกิ่ง มีก้านใบหลักยาวประมาณ 15-20 ซม. บนก้านใบหลักมีใบย่อยแตกออกเรียงสลับกัน 4-6 ใบ ใบมีรูปไข่กลับหัว ขนาดใบประมาณ 4×15 ซม. แผ่นใบด้านบนมีสีเขียมอมน้ำตาล และเป็นมันเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีสีอ่อนกว่า โดยแผ่นใบ และขอบใบจะเรียบ ปลายใบแหลม ใบไม่มีขน มีเส้นใบ 8-10 คู่ ดอก ดอกของเงาะออกเป็นช่อ แทงออกที่ส่วนปลายของกิ่ง แต่หากปลากิ่วหรือยอดกิ่งถูกทำลาย ช่อดอกจะแทงออกบริเวณตาข้างใกล้ส่วนปลายกิ่ง ความยาวของแต่ละช่อประมาณ 25 ซม. กว้างประมาณ 20 ซม. ช่อดอกระยะแรกจะมีสีน้ำตาลดำ เมื่อโตขึ้นจะมีสีเขียวอ่อนหรือน้ำตาลอมเขียว แต่ละช่อดอกจะมีดอกประมาณ 1,450 ดอก แต่จะติดเป็นผลประมาณ 0.5-0.9% ของดอกทั้งหมด หรือประมาณ 6-13 ผล
ดอก ของเงาะจะแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ดอกเพศผู้ ดอกกระเทยเพศเมีย และดอกกระเทยเพศผู้ โดยตัวดอกประกอบด้วยก้านดอกขนาดสั้นประมาณ 1 มม. ซึ่งมีสีเขียวอ่อน และมีขนสั้นๆปกคลุม ถัดมาเป็นกลีบดอกสีขาวนวล 5 กลีบ มีขนสั้นๆปกคลุม 
ผล และเมล็ดเงาะมีลักษณะผล และสีผลแตกต่างกันตามสายพันธุ์ แต่โดยทั่วไปจะมีผลกลมรี เปลือกผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีแดง และมีเส้นขนสีแดงเช่นกัน บางพันธุ์ขนมีสีเขียวอมเหลืองที่ปลายขน ส่วนเปลือกด้านในจะมีสีขาว

 

 

 

 

หน้าหลัก