ต้นสักทอง

   

สักทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis L.f.
วงศ์ : VERBENACEAE
ชื่อสามัญ :
Teak
ชื่ออื่น ๆ : 
เซบ่ายี้  ปีฮือ ปายี้ เป้อยี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
           ไม้ต้น
    ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน   ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น
           ใบ
    เดี่ยวใหญ่มาก ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน   ยาว 25 - 30 เซนติเมตร กว้างเกือบเท่ายาว ใบของต้นอ่อนจะใหญ่กว่า นี้มาก ผิวใบขนสากคายสีเขียวเข้ม   ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือนเลือด
           ดอก
    ขนาดเล็ก สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายกิ่ง 
           ผล   
 แห้งค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ภายในมี 1 - 3 เมล็ด

  ประโยชน์ เนื้อไม้มีลายสวยงามแข็งแรงทนทาน เลื่อย ผ่า ไสกบตบแต่ง และชักเงาได้ง่าย ใช้ทำเครื่องเรือนและในการก่อสร้างบ้านเรือน

 

 

 

 

หน้าหลัก