ต้นกระท้อน

   

กระท้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Sandoricum koetjape
ชื่อวงศ์:  MELIACEAE
ชื่อสามัญ:  Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentol
ชื่อพื้นเมือง:  เตียน ล่อน สะท้อน มะต้อง  มะติ๋น สตียา สะตู สะโต 
ลักษณะทั่วไป:
    ต้น  ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 15-40 เมตร ต้นเปลา ตรง แตกกิ่งต่ำ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ค่อนข้างเรียบ
    ใบ  ใบแก่จัดสีแดงอิฐหรือสีแสด ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อติดเรียงสลับเวียนกันไป ใบปลายช่อเป็นใบเดี่ยว
    ดอก  ดอกช่อ ออกรวมเป็นช่อ ไม่แยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อยาว 5-15 ซม. มีขนนุ่มทั่วไป ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกสมบูรณ์เพศ กลิ่นหอมอ่อนๆ
    ฝัก/ผล  ผล กลมหรือแป้น อุ้มน้ำ ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดสีเหลือง
    เมล็ด  เมล็ดรูปไต เรียงตามแนวตั้ง 5 เมล็ด
สรรพคุณทางยา:  
    -    ใบสด ใช้ขับเหงื่อ ต้มอาบแก้ไข้
    -    เปลือก รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน
    -    ราก เป็นยาขับลม แก้ท้องเสีย บิด เป็นยาธาตุ ใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้

 

 

 

 

หน้าหลัก