.................................................................
 

 
 พรรณไม้ริมคลองภูมี

 
 

 

พรรณไม้ที่มี

1. ต้นเหรียง
2. ต้นทัง
3. ประดู่
4. ดาหลา
5. ปุด
6. ตีนเป็ด
7. มะพร้าว
8. มังคุด
9. สะเดาเทียม
10. ส้มโชกุน
11. ยอป่า
12. กล้วยไข่
13. ขี้เหล็กป่า
14. หมีเหม็น
15. มะกอกป่า
16. มะเม่า
17. แซะ
18. ปอ
19. มะไฟ
20. มะเดื่อ
21. เงาะ
22. สักทอง
23. รักใหญ่
24. กระท้อน
25. กระถินเทพา
26. ตะเคียนทอง
27. ข่อย
28. ไทร
29. มะหาด
30. ทุเรียน
 

 
สมัครงาน