กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา V.1.0