.................................................................
 

 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสถิต โลหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ์
โครงการ ปรับปรุงเครื่องเสียง หอประชุมตะเคียนทอง ๓.doc
โครงการงานจัดทำเพลงสถานบัน.doc
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 52.doc
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 54.doc
แบบสอบถาม.doc
ปรับปรุงวิดีทัศน์.doc
วารสารตะเคียนทอง 2.doc
วารสารตะเคียนทอง.rar
วีดีทันศน์.doc
 
 
 

 

 
 

 
สมัครงาน