Heading
Left Menu

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์
.................................................................
 

 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายนายอะหมีด หีมมะหมัด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานประชาสัมพันธ์
โครงการ ปรับปรุงเครื่องเสียง หอประชุมตะเคียนทอง ๓.doc
โครงการงานจัดทำเพลงสถานบัน.doc
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 52.doc
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 54.doc
แบบสอบถาม.doc
ปรับปรุงวิดีทัศน์.doc
วารสารตะเคียนทอง 2.doc
วารสารตะเคียนทอง.rar
วีดีทันศน์.doc
 
 
 

 

 
 

 
สมัครงาน

 
     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.