Heading
Left Menu

Download
ดาวน์โหลด
ตารางสอน
สังคมออนไลน์
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการประเมินตนเอง
เล่นเกมส์
.................................................................
 

 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประสงค์ ชูวิจิตร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

งานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน.doc
โครงการชีววิถีขยายผลสู่ชุมชน.doc
โครงการระยะสั้น.doc
โครงการระยะสั้นปี 2554.doc
โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ.doc
ฝึกอบรมระยะสั้น เลี้ยงแพะ.doc
   
   
   
 
 
 

 

 
 

 
สมัครงาน

 
     
Heading
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118
Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.