ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
jatuphong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ II
รายละเอียดผู้ใช้ 

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

คณะครูอาจาย์  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
ณ  ศูนย์บ้านยางแดง  หมู่ที่  13  ต.ท่าชะม่วง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา
ซ่อม  เครื่อมมืออุปกรณ์  การประกอบอาชีพ
สอน  ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพ
สร้าง  สร้างเครื่อข่ายถ่ายทอดความรู้  พัฒนาสุขภาพอนามัย
ส่งเสริม  สร้างเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

รูปภาพ: 79399.jpg
รูปภาพ: 78006.jpg
รูปภาพ: 78005.jpg
รูปภาพ: 79403.jpg
รูปภาพ: 79411.jpg
รูปภาพ: 79410.jpg
รูปภาพ: 79409.jpg
รูปภาพ: 79412.jpg
รูปภาพ: 157206.jpg
รูปภาพ: 157208.jpg
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
ต้นไม่ประจำวิทยาลัยคือ? คำตอบคือ:ตะเคียนทอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้