เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน วษท.สงขลา 2 รายการ --]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา -> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน วษท.สงขลา 2 รายการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

jatuphong 2015-11-17 09:35

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน วษท.สงขลา 2 รายการ

1.  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (e-bidding)
ราคากลาง  2,100,000  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  

2.  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (e-bidding)
ราคากลาง  5,199,300  บาท  (ห้่าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  


เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน วษท.สงขลา 2 รายการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016018 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us