เวอร์ชันเต็ม: [-- กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center --]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา -> กิจกรรมนักศึกษา -> กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

jatuphong 2018-03-30 10:42

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

คณะครูอาจาย์  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 
ณ  ศูนย์บ้านยางแดง  หมู่ที่  13  ต.ท่าชะม่วง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา
ซ่อม  เครื่อมมืออุปกรณ์  การประกอบอาชีพ
สอน  ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพ
สร้าง  สร้างเครื่อข่ายถ่ายทอดความรู้  พัฒนาสุขภาพอนามัย
ส่งเสริม  สร้างเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเวอร์ชันเต็ม: [-- กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016103 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us