เวอร์ชันเต็ม: [-- กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์บ้านคลองกั่ว --]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา -> กิจกรรมนักศึกษา -> กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์บ้านคลองกั่ว [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

jatuphong 2018-04-09 10:15

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์บ้านคลองกั่ว

คณุผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

 ณ  ศูนย์บ้านคลองกั่ว  ตำบลเขาพระ  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลาเวอร์ชันเต็ม: [-- กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์บ้านคลองกั่ว --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016241 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us